CROSSDOCKING OCH MERGE IN TRANSIT

Stor del av distributionen hanteras flera gånger längs resan från tillverkare
till mottagare. Vi inom logistiken pratar ofta om att målet är ONE TOUCH.
En vara skall bara hanteras en enda gång på sin väg till kunden.
Om vi nu inte klarar detta får vi reducera hanteringarna så mycket det går
och även försöka effektivisera det som inte går att rationalisera bort.

Omlastning
En gång i tiden tillverkades allt på en plats till en produkt och nu görs
nästan bara en komponent på en plats, samtidigt som varumängden ökat
dramatiskt skapas en utmaning. Vi får en många till många - situation.

Bakom fasaden på "godscentralerna" utförs utöver vanlig omlastning också
andra tjänster som syftar till att reducera sista transportledets arbete och
även erbjuda slutkunderna färre och samlade transporter.

Merge in transit.
Detta innebär att varor väntar in varandra på en plats för att sedan
eventuellt sampackas och levereras i ett samlat "paket" till kunden.

Typiskt exempel är böcker från många förlag, men bara en kund som
beställt via ett Internetföretag. På en hylla samlas alla böckerna tills sista
boken kommit in, då packas de och skickas till kunden. Varorna har
"mergats" samman i flödet i en "transitpunkt" eller i flera steg. 

Våra röstdialoger stödjer hela processen från avlastning via direktadressering,
mellanlagring, sammanföring och plockning till lastningszonen.

Crossdocking kan även ske som en till mångafördelning.
Ett typexempel är lastbilen som kommer in med tomater som skall fördelas
i rullpallar med olika mängd till olika rullburar. Röststyrd fördelning går
betydligt fortare än andra metoder eftersom man blir servad hela tiden
med den information man behöver och flödet störs inte av att man hela
tiden måste läsa och kvittera på listor eller terminaler.

Vi kör gärna en crossdocking workshop hos er.

 Copyright © 2004 Logimatic Logistikutveckling AB