Effektivare lager

Det är tufft och allt mer pressande att driva lager. Löner och
lönebikostnader stiger medan varorna som skall plockas
kostar allt mindre. En handborrmaskin som förr kostade 700 kronor
kan idag kosta under 100 kronor. Plockkostnaden ökar, medan
det varuvärde som skall bära denna kostnad minskar kraftigt.
Detta innebär att plockkostnaden i procent av försäljningspriset
ökar kraftigt och detta förhållande orsakar mycket bekymmer.

Vi har fokuserat på några speciellt effektiva och flexibla lösningar.
Analysmetoder, Pick by Voice och förarlösa truckar.

  Analyser
Via analysmetoderna som bygger på
Videoteknik och SAM får våra kunder
veta var problemen finns och vad vi bör
göra. Vi får också fram säker
lönsamhetsberäkning för de olika
åtgärderna.
 

  Mäta effektivitet
Nästan all förbättring börjar med att mäta och ta fram fakta. Denna klocka är ombyggd för att kunna registrera trucktrafikens effektivitet. Vi hjälper er med att enkelt komma igång med mätning, tolka resultatet och föreslå passande förbättringsåtgärder.
 

Röstsystem
Pick by Voice, det vill säga man ersätter
plocklistor med röstterminaler. Denna väg
ökar produktiviteten lite och reducerar
plockfelen kraftigt. Tekniken hjälper oss
också att ta nästa steg, att låta
röstsystemets kommando tillsammans med
lagersystemet styra förarlösa plocktruckar.


  Förarlösa självgående plocktruckar
Här har vi mycket stora vinster att hämta hem i de flesta lager.
Plockaren följer efter trucken, plockar på varor och kvitterar.
När plockaren säger "klar" i mikrofonen sticker trucken själv till
nästa plockplats och truckföraren slipper gå till förarplatsen och
köra fram till nästa plockplats. Plockaren slipper att gå tillbaka
till den nya plockplatsen för att plocka. Detta upprepas dagligen
för varje plockrad och kan bli 10 000 -tals promenader per arbetsdag.
Eftersom plocktrucken kör och orienterar sig själv, börjar den sin
plockrunda med att gå till ett pallmagasin och hämta tomemballage.
Med detta på gafflarna kör den till första plockplats och röstsystemet
kallar första lediga plockare till den väntande trucken.
När truckens lastbärare är full eller plocklistan är färdigplockad,
kommer nästa stora effektivisering in i bilden. Trucken går själv
via inplastningsautomaten eller direkt till utlastningen och ställer upp
den färdigplockade lastbäraren framför rätt lastbilsport.
Plockaren får direkt ett nytt uppdrag i sitt headset.

Förarlösa truckar är beprövade teknik sedan 60-talet och tekniken
har förfinats hela tiden. När lasernavigering slog igenom på
90-talet togs ett stort steg mot ökad flexibilitet eftersom man kunde
lämna slingor i golvet bakom sig skapa och ändra körvägar och
stopplatser direkt i ett CAD-liknande ritprogram.
Förr byggdes oftast specialtruckar men idag utrustar man allt oftare
långt utvecklade och prispressade lagertruckar med laserstyrning.

Röstsystem Pick by Voice har funnits i c:a 20 år och är också
mogen teknik. Det är inte dramatiskt att kombinera två mogna tekniker.
     
  Jämförelse med andra plockmetoder
Genom att truckarna hämtar lastbärare, förflyttar sig själva under
plockrundan och sedan själv kör och lossar färdigplockad
lastbärare sparar man 80 -100 % av plockarens arbetstid
när man jämför med att plocka med manuell styrd truck utöver
den rationalisering som röstsystemet levererar.

Metoden kan införas i befintliga plocklager utan några större ingrepp.

Metoden är skalbar och kan blandas med vanliga manuella truckar.
Detta gör att metodbyte och investering kan ske successivt.

Det går snabbt att installera lösningen. 6 månader från beslut till drift
är ingen omöjlighet. Man skall rita körvägar och sätta upp reflexer
samt göra lite kundanpassningar. Truckar med lasernavigering tillverkas
numera på de vanliga monteringslinorna.

Den konkurrerande metoden är kranlager med plockfasad.
Fördelen är att godset kommer till plockaren, men investeringskostnaden
är dramatiskt mycket högre och tiden från beslut till drift kan ligga på
upp till 3 år. Att flytta ett kranlager eller bygga ut är en komplicerad
process jämfört med förarlösa truckar. När man flyttar förarlösa truckar
ritar man vägar i det nya lagret, sätter upp reflexer till lasernavigeringen
och sedan kan man köra igång. När man bygger ut ett lager, ritar man
till den nya delen och sätter upp reflexer även där.

Öviga interna frekventa transporter görs ofta med hjälp av rullbanor.
Det är smidigt, men tyvärr hindrar dessa rullbanor både personal och
truckar från att förflytta sig över dessa. Efter ett tag känns de som
vallgravar i företaget och det känns krångligt att ändra flödet i den
dynamiska värld som verksamheten lever i.

  Lönsamhet
Omfattande analyser i USA och
Finland visar på att
personalkostnaden för ett lager
ligger mellan 48 och 53 % av
lagrets totala kostnadsmassa.
Av denna kostnadsmassa är
plockning helt dominerande.
När vi kan öka produktiviteten
med 100 % för den manuella
delen, innebär det en total
kostnadsminskning nära 25 %
och det går att hitta mer - vid
Videoanalyser.


  Det är ganska få företag som kan avstå från att hämta hem
                  
kostnadsreduktioner i denna klass.


Vi hjälper er gärna med en stegvis resa mot lägre lagerkostnader.
Kontakta Jan Henricsson, han har besökt 123 lager i 6 länder och lett installation av 2 AGV-system.

Copyright © 2008 Logimatic Logistikutveckling AB                                            Rev. 2009-02-16