KANBAN med CallButton och Colligo

Knappen och programvaran ersätter de manuella KANBAN -korten
och man får ett mycket snabbt signalsystem.
Detta snabbar också flödet i fabriken.

 

 Scenario KANBAN
Ett företag har ett flöde som är väl lämpat till KANBAN -styrning men att
skicka kort tar för lång tid och buffertytorna är så små att de inte tillåter
så stor materialmängd per artikelnummer som det går åt för att täcka in
även förbrukningen under den tid det tar att transportera signalkorten.

Man vill heller inte göra våld på IT-systemet för få in KANBAN -signaler
denna väg. En knapp installeras över varje KANBAN –artikel. När montören
ser att det är dags att trycka på beställningsknappen gör han detta.
Texten ”material beställt” dyker upp i det lilla fönstret och på truckarna
visas texten att det finns ett transportuppdrag, att hämta en viss produkt
på ett ställe och lossa denna hos just denna montör.
Den truckförare som tagit HAND OM uppdraget trycker på en knapp
och statusen ändras i fönstren hos såväl truckförarna som hos den
som beställt påfyllningen.

Eftersom även detta system normalt arbetar inom samma nätverk som
företagets övriga verksamhet är metoden inte bunden till den egna inre miljön.
Det finns funktioner som kan generera till exempel fördefinierade
E-postmeddelande som kan nå ut till andra företag och man kan då
fundera över att ersätta även KANBAN –faxen mot utomstående leverantörer.

Underhåll av KANBAN -systemet
När verkligheten förändras i kortstyrda KANBAN -system måste man dra in
och lägga till kort och ändra deras innehåll. I elektroniska system som detta
gör man parameterändringar direkt i en vanlig dator.

Koppling till andra system
Utöver att sända KANBAN -signaler till truckterminaler och handdatorer kan
signaler sändas till förarlösa truckar och andra materialhanteringsutrustningar. 

Statistik kan också samlas i en databas för analys i efterhand. Med andra ord
ERP-systemets analysmöjligheter samtidigt med kortsystemets enkelhet.
Statistiken ger helt enkelt stöd för att underhålla rätt antal aktiva kort.

Copyright © 2004 Logimatic Logistikutveckling AB                                            Rev. 2008-12-09