LINEFEED - Materialfasad - CallButton - Colligo


Man sätter en knapp över varje artikel på linjen och ett tryck på knappen
signalerar en beställning av påfyllning. Uppdraget visas för alla truckförare
som inte har uppdrag just nu, genom att den röda lampan på truckterminalerna
blinkar till. När någon truckförare tagit hand om uppdraget signaleras detta
på beställarens CallButton genom blinkning och ny status i fönstret. När
truckföraren plockat trycker han på sin knapp och statusen ändras på nytt
till "på väg". När leverans skett ändras statusen till "levererat" och
truckterminalen frisläpps och bli tillgänglig för nya uppdrag. Metoden kan
ersätta tvåbinge och andra metoder. Binge två försvinner helt enkelt. Linjens
längd kan kortas eller mer komplexa produkter kan tillverkas på samma linjelängd.En variant är att endast använda metoden för speciellt skrymmande komponenter.
Signalerna exponeras i realtid för alla tillgängliga transportörer.
Detta ger ett snabbt och överskådligt flöde och spar alltså yta vid linjen.
Montören kan hela tiden följa i knappens fönster vad som händer.
Det skapar trygghet att veta......

Om ni har ont om plats, finns Colligo som monteras direkt på ställaget
med skruvar eller magnetlister. 

Skulle någon transport gå snett någon gång, finns transaktionsstatistik
att titta på och detta reducerar diskussioner och förklaringsverksamhet.

                Kontakta oss - vi har mycket mer att berätta.......!

Copyright © 2004 Logimatic Logistikutveckling AB