Vårt uppdrag och kontaktinformation
Logimatic Logistikutveckling AB är logistikkonsultföretag som arbetar
med rådgivning och levererar tjänster och produkter i logistikens framkanter.

 
Huvudinriktningen är röstbaserade logistiksystem där "Pick by Voice"
    bildar en unik kompetenskärna.

  Pick-n-Go eller AOP, där vi bygger ihop två mogna tekniker, "Pick by Voice"
    och förarlösa truckar (AGV) för att öka effektiviteten.

  Ett annat viktigt område är effektivisering av flöden i verkstäder
    med hjälp av CallButton och Colligo.

  Konsulttjänster inom logistik, materialflöden och produktion är
    den tredje tjänsten som erbjuds.

  Video-SAM är en analysmetod som vi tillämpar i lager och materialflöden
    för att snabbt och säkert finna tidstjuvar och finna effektivare arbetssätt.
    Vi använder också metoden för att hjälpa kunder att jämföra plockmetoder.

  Ritar lager, och produktionsflöden gör vi i CAD-system och vi tillverkar gärna
    prototyper av olika slag i logistikvärlden - gärna sådant som inte finns att köpa.
    Dina logistikidéer kan testas och förverkligas. 

Arbetet utförs i egen regi men också genom olika inhyrda specialister
med goda partnerrelationer. Huvudmarknaden är de nordiska länderna
men vi följer gärna med kunderna ut när så önskas.

Kontaktinformation:
Telefon.: + 46 (0) 44 20 91 18
Telefax.: + 46 (0) 44 20 16 16
E-post..: info@logimatic.se

förnamn.efternamn@logimatic.se 

Postadress:
Abraham Ahléns väg 3
SE-291 45 KRISTIANSTAD
SWEDEN 

Copyright © 2008 Logimatic Logistikutveckling AB                                Rev. 2008-12-09