RÖSTSYSTEM OCH RÖSTBASERADE
                     LOGISTIKSYSTEM

Pionjärerna började att skapa röstbaserade system i mitten av 80-talet.
Det var stora och klumpiga hårdvaror med blybatterier i ryggsäckar.

Det som drev på, var att det sedan lång tid funnits krav på att föra en
dialog med datasystem och samtidigt ha båda händerna fria för arbete.
Detta har inte varit möjligt då tangentbord länge varit det enda använda
gränssnittet.  

Ett par stora företag har spenderat enorma summor under många år
på att försöka skapa ett röstbaserat gränssnitt mot datorerna och
deras databaser. De har inte nått riktigt ända fram. Genom att begränsa
dialogernas innehåll, tillämpa individuella röstprofiler, använda modern
mikroelektronik, den nya batteritekniken har en helt ny generation av
smidig och robust hårdvara växt fram. Tillsammans med ny mjukvara
både för utveckling och drift och framför allt robusta WLAN som nu
installeras överallt både i industri, samhälle och bostäder har också
en helt ny generation systemlösningar kunnat skapas.

Pick by Voice - röstbaserade plocksystem för lagerEfter att från början ha fokuserat på avsyning och kvalitetskontroll
har den utan tvekan största användningen blivit plockning av produkter
i lager för distribution till butiker. Antalet transaktioner är så stort att
även vid mindre besparingar per transaktion blir stora belopp när plockare
gör mellan 100 och 350 plock per timme. Den stora vinsten visade sig
sedan vara att man lyckades bygga smarta dialoger som drastiskt
reducerade antalet plockfel som gjordes vid andra metoder. Det som
förvånade många var att plockarna trots större produktion blev
mindre trötta. Genom att plockaren inte behöver fokusera blicken
flera tusen gånger på ett arbetspass på plocklistor eller små fönster
på handterminaler i lokaler med lysrör 7 meter upp under taket
tröttas man inte ut mentalt på samma sätt. Fysiskt tröttas man inte
heller på samma sätt eftersom man har båda händerna fria till att
greppa varorna och slipper fumla med listor och utrustning med
ena handen samtidigt som man plockar med den andra.
Arbetsställningarna inbjuder helt enkelt till mera ergonomiska rörelser.
Genom att det blir färre fel, klagar kunderna mindre och cheferna
får mindre kritik att "fördela" vilket leder till bättre stämning i arbetslaget.  

Självklart skall vi inte glömma hur skönt det är att behålla vantarna
på i fryslagret eller låta röstdatorn räkna ner viktvarorna så att man
slipper både papper och miniräknare i kylen när man plockar
klyftad ost med olika vikt. Vi har flera röstmetoder.     

Röstsystem för andra applikationer
Inom logistiken finns många tillämpningar om än inte lika omfattande
som just plockning. Inlagring, mottagning, avsändning, inventering och
crossdocking, även med inslag av merge in transit är andra effektiva
tillämpningar där röstsystem med fördel kan användas.

När ni är på bilprovningen nästa gång - fundera då över om inte
röstinmatning skulle passa bra. I USA och Canada sköts virkesmätnig
med hjälp av röstsystem i ur och skur och med fördel även på vintern.
Mätarna slipper ta av sig vantarna för att notera eller mata in information.

Detta har man hållit på med i femton år nu och sparar mycket tid, samtidigt
som man anser att det händer betydligt färre olyckor. Vi har även byggt
en applikation för försäljning av glass från skåpbil till barnfamiljer. Test i tio
sekundmeter och regn visade att tekniken och vårt utnyttjande av denna
håller måttet. Tekniken fungerade men en del kunder ville inte ens gå ut.

På gång har vi även andra applikationer där fria händer och dialog
medan blicken fortfarande är fixerad på rätt plats möjliggör ett nytt arbetssätt.
Tar du bort blicken för att kolla i handterminal eller i pärm är du strax borta.

Erfarenhet till ert förfogande.
Att skapa en enkel dialog kan många, men lång erfarenhet och
djupt engagemang har lärt oss hur man kan skapa trygga dialoger
så att personalen trivs en hel dag, och under längre tid och att kommando
och frågor känns intuitivt naturliga utan att kompromissa med produktivitet
och säkerhet. Vi har också under lång tid jobbat med program- och
hårdvarorna samt inte minst metoderna för att hantera olika språk.

Med vårt internationella perspektiv hittar vi ibland ett företag i östra
Canada och ibland i Portugal som redan gjort nästan samma sak,
kanske i en annan bransch.

Hör av er, så skall vi hjälpa er till nya lösningar
           på gamla och nya problem.

Copyright © 2004 Logimatic Logistikutveckling AB                              Rev. 2008-11-28