SALDOSÄKERHET

- Saldofel är ett gissel och går att reducera.
  Att förbättra denna är ett litet men angeläget projekt

- Att satsa ett par dagar på ett projekt ger resultat och är lönsamt.
  Det är bekvämt med en varsam extern projektledare som
  lyfter bort en del problem innan det uppstår i grupparbetet.
                                                       Ladda hem broschyr.

- Vad kostar ett saldofel?
- Vem får lida mest vid saldofel?
- Är det säkert att alla fel bara skapas
  på lagret?
- Det kanske inte är det nya IT-systemets fel..!
- Finns det tendenser att skylla på andra i
  organisationen?
- Hur kan vi mäta om saldosäkerheten
  blir bättre eller sämre?
- Har vi större och dyrare säkerhetslager
  för att "täcka över" saldofel?
- Hur kan vi bygga in saldosäkerhet och
  reducera inventerandet?

Metoder för att förbättra saldosäkerheten
Workshop med den egna personalen ger resultat.
Projektledning - saldoförbättring.
Teknik - metodbyte när och varför?
Lever mina lagermetoder upp till kundernas krav och
   produktionens förväntningar.
 Akuta problem - vad kan vi göra medan vi utvecklar bättre metoder.

Vår lilla workshop körs som övergripande under en dag och
skapar en ny vakenhet och ett annat sätt att tänka i organisationen.
Denna fungerar till exempel på koncerner med flera lager.

När vi kör två dagar på ett företag/lager bygger vi en
plattform för en stegvis resa längs en aktivitetsplan
som vi skapar på eftermiddagen dag två.

Att bara få igång rätt debatt och en mätmetod brukar
ge ett resultat bättre än 10 % - det är en mycket stor besparing.

Vi använder delar av det som kvalitetsfolket kallat "seven tools"

Copyright © 2005 Logimatic Logistikutveckling AB                             Rev. 2008-11-27