SAM - MTM för säkrare tidberäkning

SAM - VIDEO - MTM
   Logimatic har utvecklat en metod där vi integrerar gamla
   beprövade metoder med ny teknik.   

  Vi video -filmar och analyserar processer och flöden.

Genom att använda globalt erkända tidselement får vi fram mycket exakta siffror på tidsåtgång - mindre utrymme kvar för tyckande.

Det betyder att vi kan simulera vad en annan metod, ett annat hjälpmedel eller en förändring skulle innebära i praktiken före investering.

   Exempel:
   Vi plockar med lista men funderar på att gå över till handskanner,
   eller vi plockar med handterminal men funderar på truckterminal.
   Hur mycket förändras produktiviteten?
   Stämmer det försäljaren säger även här hemma hos oss?

   Vi har fört in en ny plockmetod i en liten del av verksamheten men
   tvekar inför utrullningen i hela företaget. Vi behöver "riktiga" siffror.

   Vi har mycket olika uppfattningar om produktiviteten på vårt lager.
   De olika uppfattningarna gör att vi inte kommer loss med nödvändiga
   förbättringar eftersom ledningen saknar stabila fakta. Vi kan ta fram
   fakta åt er som vi bygger upp från globalt erkända tidselement *). 

   Behöver ni hjälp, så har vi en mycket erfaren konsult åt er.
   Lagerverksamhetsanalyser tycker vi speciellt mycket om.
                                               Ladda hem broschyr i PDF- format.

  Historik MTM.
    MTM har varit ett mycket effektivt hjälpmedel under många år i svensk
    och internationell industri. MTM är en förkortning av Metod Tid Mätning.
    För cirka 15 till 20 år sedan gick en våg av decentralisering i Sverige och
    nedmontering av de produktionstekniska avdelningarna i industrin.
    Samtidigt började man ifrågasätta MTM - metoderna eftersom de också
    kunde användas till att sätta blandackord och raka ackord.
    MTM utvecklades från MTM I till MTM II och MTM III.
    Ur dessa mycket detaljerade metoder utvecklades SAM och sedan
    även ERGO - SAM. Dessa metoder är mycket snabbare och effektivare
    att arbeta med, speciellt om man har gedigen utbildning och erfarenhet.
    MTM - metoderna är fortfarande användbara men har minskat i popularitet
    eftersom den typen av arbetsuppgifter där den detaljeringsgraden är
    nödvändig finns endast kvar i Sverige i begränsad omfattning.
    Det finns nu mycket få personer kvar som verkligen behärskar detta område.    

   Vad kan vi göra för er?
     Logimatic´s konsulter har vidareutvecklat SAM och ERGO - SAM bland
     annat genom att utnyttja modern VIDEO - teknik som ersätter de gamla
     "tidstudieplankorna" och tidtagaruren med videokamera och dataprogram.
     Vi fångar mer fakta och kan reducera "tyckandet" i företaget.
     Flödeskedjor blir mycket tydliga och vi hittar lättare gemensamt
     förbättringsmöjligheter.  

   *) Globalt erkända tidselement.
     Till varje delarbetsmoment såsom sträck handen 45 centimeter eller böj
     under knähöjd eller läs X tecken på en plocklista har standardtider som
     är samma över hela jordklotet. Dessa sätter vi samman till samlade processer.

Copyright © 2005 Logimatic Logistikutveckling AB                                                Rev. 2009-01-13