STRECKKODER KVALITÉ

Kvalitén på streckkoder är ett stort problem i såväl industri som handel.
Vi har alla sett hur förtvivlade kassörskor försöker läsa en omöjlig,
illa utskriven streckkod.

Kunskapen om vad man bör kräva av en kod är inte särskilt djup
och utbredd. Det finns standard och det finns mätmetoder för att
verifiera detta.

LOGIMATIC har instrument och utrustning
för att mäta de flesta av de vanliga koderna.

Vi mäter helt enkelt bredden på de tjocka och smala strecken
och även mellanrummen. Vi mäter också kontrastverkan.
Verkligt snygga koder kan vara riktigt dåliga att läsa.

Det finns företag som skriver in fasta bötesbelopp upp till 1000 kronor
per oläsbar pallflagga i sina inköpskontrakt för varje hittad oläsbar kod.

Det finns företag som kräver att streckkoderna är verifierade innan
de får sända första provleveransen. Hur kul är det att leverera en
högkvalitativ produkt men med en oläsbar streckkod.

När man köpt en ny streckkodsskrivare eller fått ett korrektur från
tryckeriet kan det också vara lämpligt att kolla resultatet tidigt i processen.

Vid butikskassor och självskanning hänger det upp sig ibland
och flytet i arbetet försvinner

Vi hjälper er gärna med mätning, så att ni får fakta och kan
minimera problemen.

Copyright © 2004 Logimatic Logistikutveckling AB                                 Rev. 2008-11-27