KONSULTTJÄNSTER

- Lagereffektivisering - Förundersökning
- Produktionseffektivisering - Huvudstudie
- LEAN - Inköpsspecifikation
- Produktionsflöden - Projektledning
- Prototyper logistik - Implementering
- Design av industriområden - Metoder för acceptanstester

VIDEO - SAM - MTM
   Logimatic har utvecklat en metod där vi tar vara på gammal
   och ny teknik. Vi filmar och analyserar processer och flöden.
   Genom att använda globalt erkända tidselement får vi fram mycket
   exakta siffror på tidsåtgång - mindre utrymme för tyckande.
   Behöver ni hjälp, så har vi en mycket erfaren konsult åt er.
   Lagerverksamhetsanalyser tycker vi speciellt mycket om.

Saldosäkerhet - reduktion av problem.
   Vi har utarbetat metoder för att såväl ta tag i akuta problem
   som att skapa en långsiktig förbättringskurva med en liten insats. 

Jämföra plockmetoder
   Vi har utarbetat en metod där vi enkelt kan jämföra plocklista med
   handterminal, truckterminal, röstterminal med flera i er egen miljö.
   Detta underlättar val av ny metod eller beslut om att behålla och
   vårda den gamla.

Effektivisera lager och flöden
   Vi har besökt 123 lager under 6 år och utarbetat metoder för
   identifiera problem och möjligheter och att göra rätt saker
   i rätt ordning.

AGV -system
   Vi kan hjälpa till med att analysera godsflöden, ta fram förslag till
   layouter, skapa kalkylunderlag som ni fyller med era siffror, skriva
   inköpsspecifikationer och leda projektering. Vi har egen CAD -konstruktör.

Ytterligare en åsikt -  "Second Opinion".
   När det kommer in intressanta förslag från leverantörer och andra,
   kan vi hjälpa till med en opartisk granskning. Ibland kommer det
   till synes utmärkta förslag som löser fel problem.

Flöden, Planeringsmetoder, VMI.

SVP (S&OP) Sälj & Verksamhetsplanering
   VD:s viktigaste styrverktyg för att få hela organisationen
   att dra åt samma håll och samtidigt lika hårt.
   Implementering enligt skolboken - inget fusk.

Kapitalrationalisering

Nollbasplanering - en säker bantningsmetod
   Nedskärningar är ibland en överlevnadsfaktor. Vi kan hjälpa till med
   metoder så att man inte förlorar kärnkompetens och muskler utan att
   veta om det. Man kan riskera att kasta ut "barnet med badvattnet". 

Streckkoder, 3-PL-projekt, Utbildning

Time Based Management - Speed Management

 Röstbaserade logistiklösningar
 

Copyright © 2004 Logimatic Logistikutveckling AB                              Rev. 2009-01-20