Call Button - Colligo

§

Ett enkelt och effektivt signalsystem är en förutsättning för att
skapa ett effektivt varuflöde. Effektivt både genom att transport-
behoven omedelbart når transportörerna och kan tas omhand
direkt och att tomkörning reduceras genom tydlig överblick.
Större antal transporter med gods i båda riktningar helt enkelt.

Tänk tanken att truckförares arbetsdag består till 50 % av att
köra omkring med tomma gafflar, antingen skall man hämta
eller också skall man lämna och sedan åka vidare utan gods..!

Systemkomponenter:

Systemet består av hårdvara, applikationsmjukvara och en
patentsökt kommunikationsprogramvara.

Funktioner:

■  Att kalla på trucktransport
Varje avdelning skaffar en knapp och märker upp en ruta för
avgående gods. Man placerar en knapp över denna. Ett tryck
på knappen signalerar ett transportuppdrag. Det fungerar
ungefär som ett taxisystem.

 Linefeed – system
Man sätter en knapp över varje artikel på linjen och ett tryck
på knappen signalerar en beställning av påfyllning. Kan ersätta
tvåbinge med flera metoder. Det ger ett snabbt och överskådligt
flöde och sparar yta vid linjen.

■  KANBAN – system
Ersätter de manuella KANBAN-korten och man får ett mycket
snabbt signalsystem. Ett antal ”kort” som skall täcka de
administrativa tiderna kan tas bort ur flödet.

 AGV - system
Signaler från CallButton. Colligo, sensorer och streckkodsläsare
kan ersätta långa kabeldragningar och generera automatiska
transporter i ett förarlöst trucksystem..

 Hårdvaror - CallButton
Länk till korta beskrivningar

 Startpaket
Vi kan snabbt ta fram ett litet passande startpaket till Er. De flesta
komponenterna finns på lager så vi kan snabbt leverera och installera.

 Hyra startpaket
Vi har också möjlighet att hyra ut en mindre anläggning
under en kortare tid.

Fördelar allmänt:

 Nya bekväma tekniska möjligheter.
- Beställ material och få löpande leveransstatus i fönstret.
- Är din leverantör långt borta – sänd signalen via en WEB-server
  och över Internet. Eller omvandla till och sänd E-post.
- Vill du ansluta systemet till dina egna system, finns det utarbetade
  metoder för hur detta kan göras. 

 Ingen kabeldragning vid layoutändringar.
- Knappen har ett inbyggt batteri som räcker i 4–6 år.
- Det är bara att ta loss knappen på en plats och skruva upp på en ny plats.

 Kom igång med det mobila tänkandet för ökad flexibilitet.
- Köp hem ett startpaket och stimulera den mobila fantasin i företaget.
- Det är inte dyrt, tänk på vad kabeldragningarna skulle kosta.
- 18 000 CallButton är redan levererade i och utanför Europa.
- Det finns färdiga applikations - program, om ni behöver anpassa,
  ordnar vi detta!

■  Kortare väntetider på transport.
- Vi kan följa, mäta och få statistik – även i realtid.
- Mindre tyckande och förklaringsverksamhet.

 Snabbare genomflöde i företaget – kortare genomloppstider.
- Varje vunnen minut i flödet är värt stora pengar
- Minst lika värdefullt som en vunnen minut i operationsföljden eller hur.

 Mindre stress för truckförare och de som beställer transport.
- Man vet och känner trygghet i stället för ovisshet och oro.

 Bättre utnyttjning av truckparken – kanske färre truckar.
- Färre truckar reducerar alla följdkostnader som kopplas till truckarna.

 Support, service och underhåll.
- Vi har etablerad teknik för att snabbt via Internet gå in i applikationen och
  göra förändringar och uppgraderingar om det behövs.

Copyright © 2008 Logimatic Logistikutveckling AB                                  Rev. 2008-11-28