TRUCKTRANSPORTER med CallButton

 Problemen
Truckförare kör omkring halva arbetsdagen utan något på gafflarna
eftersom de inte vet var nästa transportuppdrag uppstått just nu.
Det betyder att företagen betalar lön och truckkostnader för 8 timmar
per dag men får "värdeadderande" arbete utför endast under 4 timmar!

Vi har utarbetat en mycket enkel mätmetod för att få fram dina egna siffror.
                    Ladda hem brochyr: LEAN-ANALYS TRUCKEFFEKTIVITET

Inom produktionslogistiken har vi alla fått lära oss från många samstämmiga
analyser att mer än 95 % av genomloppstiden i fabrikerna är väntetider.
Mindre än 5 % av tiden är värdeförädlande. Det läggs ner enorma
kostnader för att i viss utsträckning reducera den värdeförädlande tiden.

Den tid som produkterna ligger och väntar i olika former kostar mycket stora
belopp, inte bara som kapitalränta utan även i form av dyrbar golvyta
i fabriken och på lagret, utan också i form av administration och inte minst
i form av inkuranskostnader i en snabbare och snabbare föränderlig värld.

Problemen försvinner ur fokus eftersom företagen ofta saknar både
ett operativt signalsystem och en sann realtidsdatabas med statistik
för att stödja kraftfulla strategiska beslut.

Undersök gärna lite djupare hur signalsystemet för interntransporter
fungerar och om någon avdelning fått vänta på transport någon gång
och då även i kritiska skeden för en väntande kund. 

 Att kalla på trucktransport
Varje avdelning skaffar en knapp och märker upp en ruta för avgående gods.
Man placerar en CallButton-knapp över denna ruta. Ett tryck på knappen
signalerar behov av ett transportuppdrag. Den lediga truckförare som det
passar bäst "tar" uppdraget.
Det fungerar ungefär som ett taxibeställningssystem, där närmaste taxi
tar beställningen.

CallButton -systemet har både hårdvara och mjukvara för att attackera
de mer än 95 procenten av genomloppstiden samt de 4 arbetstimmarna
som LEAN -folket kallar slöseri. Andra åtgärder i flödet sätter också
sina spår i statistikdatabasen.

Den stora vinsten är att ett tryck på knappen omedelbart når alla
truckförare i realtid, vare de än befinner sig och kan agera på
ett effektivare sätt utan att köra runt och leta uppdrag eller vänta
på att telefonen skall ringa.

 

Scenario transportbeställning
Olle har en pall med färdigsvarvade kugghjulsämnen och placerar
denna i den gula rutan för avgående gods och trycker in knappen
på den gula lilla boxen. I det fönstret på  boxen visas en text om
att trucktransport är beställd. En signal går direkt vidare till alla
truckförarna och Sven som precis blivit ledig trycker på en knapp
på truckterminalen som säjer att han tar uppdraget. Nu får Olle se
i sitt lilla fönster att truck är på   väg. Sven hämtar och levererar ämnena
till fräsavdelningen och trycker på en knapp och talar om att uppdraget
är slutfört. Alla transaktioner sparas i en liten statistikdatabas så att man
kan gå  tillbaka och följa upp hur mycket väntetider man har.

Att man nu får ett mycket snabbt signalsystem för att kalla på  transport
är det viktigaste, men det är också  värdefullt att hela debatten och
förklaringsverksamheten reduceras och fokus flyttas till att lösa de
verkliga problemen eftersom det inte är lika lätt längre att skylla
missade leveranser på  truckförarna.

 Fördelar och möjligheter
Denna metod öppnar också  för en intressant möjlig lösning för företag
som våndas över att ersätta den funktionella verkstaden med svarvarna
för sig och fräsarna för sig med flödesgrupper där man blandar maskinerna
och ställer dessa i operationsordning för produkten.
Det är som bekant inte alltid som verksamheten är ett klockrent
flödesgruppsfall eller ett klockrent fall för funktionellt produktionsupplägg.

Företag som under lång tid önskat ett AGV – system men inte lyckats
kalkylera hem detta på   grund av för liten transportvolym kan här se
en rationalisering för en betydligt lägre kostnad och sedan
när volymerna finns, finns även kulturen inarbetad att när det skall
transporteras är det bara att trycka på  en knapp så sätts
en transportapparat igång direkt.

 AGV-system
Transportbeställningarna kan också sändas till AGV -system. Då kommer
de förarlösa truckarna att utföra uppdragen.

Systemet kan också konfigureras så att vissa uppdrag går till de vanliga
truckarna och vissa uppdrag går till AGV -systemet.

Rätt utnyttjad stödjer metoden möjligheten att
köra företaget lite fortare men ändå lugnare.

Copyright © 2004 Logimatic Logistikutveckling AB                                 Rev. 2009-01-13