Colligo

§

CallButton- familjen har utökats med en produkt som heter Colligo.
Den bygger på "Pick to Light"- komponenter och har integrerats
både hårdvaru- och mjukvarumässigt med systemet.

Materialförsörjning till montörer med småkomponenter i så kallade
materialfasader ställer andra krav än större komponenter som
levereras in på pallställ. Det finns två huvudskäl till att Colligo
tagits fram. Det ena är att att CallButton ibland inte får plats
på de smala hyllframkanterna under kartonger och plastlådor
såsom "smallbox". Det andra är att för vissa koncentrerade
platser med lägre påfyllningsfrekvens och många artikelnummer
behövde priset reduceras för att lönsamhetens skull.

Systemöversikt:


 

Systemkomponenter och funktioner:

Systemet består av CallButton som sköter radiokommunikationen med
programvaran. Denna är ansluten till en koncentrator som också innehåller
batteripaket för de olika knapparna. Colligo- knapparna är monterade
på metallister. Dessa metallister tjänar såväl som monteringskonsoler som
anslutningar för strömförsörjning och datatrafik. Metallisterna är lätta att
sätta upp genom att borra och skruva eller också kan de förses med magnetlister.
Man kan ansluta flera lister till varandra via mellankopplinsgskablar.

Antalet Colligo per koncentrator och CallButton är maximalt 16 styck.
Om man bygger en materialfasad med en Colligo på montörens sida
och en Colligo på materialpåfyllarens sida och logiskt parallellkopplar
dessa kan man hantera 8 artikelnummer men får en ännu effektivare
överblick och bättre stöd för materialpåfyllarna. Man kan beställa från
ena sidan och se vilka lysdioder som signalerar var påfyllning skall ske
på andra sidan.


Monteringsexempel:

Exempel hämtade från Tekniska mässan i Älvsjö oktober 2005


Materialfasad med påfyllning från baksidan.


Funktioner:

 Linefeed – system
Man sätter en Colligo över varje artikel på linjen och ett tryck
på knappen signalerar en beställning av påfyllning. Kan ersätta
tvåbinge med flera metoder. Det ger ett snabbt och överskådligt
flöde och sparar yta vid linjen. Se även CallButton.

■  KANBAN – system
Ersätter de manuella KANBAN-korten och man får ett mycket
snabbt signalsystem. Ett antal ”kort” som skall täcka de
administrativa tiderna kan tas bort ur flödet.

 Hårdvaror - Colligo
Länk till korta beskrivningar

Läs även om alternativet med streckkodsläsare och sensorer

Fördelar allmänt:

 Nya bekväma tekniska möjligheter.
- Beställ material och få löpande leveransstatus i fönstret.
- Är din leverantör långt borta – sänd signalen via en WEB-server
  och över Internet. Eller omvandla till och sänd E-post.
- Vill du ansluta systemet till dina egna system, finns det utarbetade
  metoder för hur detta kan göras. 

 Enkel kabeldragning vid layoutändringar.
- Colligo kan monteras med hjälp av magnetremsor och kablarna
  mellan de olika monteringslisterna fästs upp med små plastkonsoler.

■ 
Kortare väntetider på transport.
- Vi kan följa, mäta och få statistik – även i realtid.
- Mindre tyckande och förklaringsverksamhet.

 Snabbare genomflöde i företaget – kortare genomloppstider.
- Varje vunnen minut i flödet är värt stora pengar
- Minst lika värdefullt som en vunnen minut i operationsföljden eller hur.

 Mindre stress för truckförare och de som beställer.
- Man vet och känner trygghet i stället för ovisshet och oro.

Copyright © 2005 Logimatic Logistikutveckling AB                              Rev. 2008-11-28